հհ նախարարություններում

By in ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ on November 13, 2016

հհ նախարարություններում կան բազմաթիվ բաժիններ, որոնք բաղկացած են բաժնի պետից, ու մեկ կամ երկու աշխատողից, եդ բաժնի պետը ստանում ա շատ բարձր աշխատավարձ, որպես բաժնի պետ, բնականաբար որևէ աշխատանք չկատարելու դիմաց, քանի որ նրանք հենց այնպես չեն զբաղեցնում եդ պաշտոնները, խծբ. իսկ օրենքով, ավելի ճիշտ հհ վարչապետի որոշմամբ հստակ պահանջ կա, որ բաժինը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հինգ հաստիքային միավորից. ուստի

առաջարկում եմ սովորական աշխատողներից հազարական դրամ հավաքելու փոխարեն կրճատել այդ հաստիքները, դրանց վճարված մեկ աամսվա աշխատավարձը կազմում է 250 000 դրամ, որի կարիքը հաստատ իրանք չունեն, քանի որ աշխատանքի են գալիս թանքարժեք մեքենաներով, իսկ հասարակ աշխատողի համար, որը չնչին է վարձատրվում եդ 1000 դրամը մեծ գումար է:
3. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում հանդիսացող բաժինը ղեկավարում է բաժնի պետը: Բաժինը կարող է ունենալ առնվազն հինգ հաստիքային միավոր: