Կարծէս թէ

Կարծէս թէ, ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՉԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 2015 թ.-ի ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷՆ ԵՒ ԱՅԴ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷՈՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒԱԾ 2015 թ.-ի ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
ԱԻՄ պատուիրակութեան նոյեմբերի 3-ի ուղերձին ի պատասխան ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Յանձնաժողովից Նոյեմբերի 6-ի պաշտօնական նամակով (N1-1068) մասնաւորապէս գրում են. «…հստակ նշուած են այն սուբեկտները,

ովքեր իրաւունք ունեն նախաձեռնելու Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւններ կատարելու հարցով հանրաքուէ անցկացնելը, այն է՝ Հայաստանի Հանարապետութեան Նախագահը կամ Ազգային Ժողովը…