Դրա համար

Ինչի ասես ընդունակ չեն մարդակերպերը յանուն նիւթի։ Դրա համար պէտք է խուսափել կասկածելի սննդատեսակներից՝ հնարաւորինս սեփականն արտադրելով թէ զաւակների եւ թէ հիւրերի համար։ (Ես դա մասամբ անում եմ՝ ապուխտ, մսադոնդող, թարմ ձու, հաւի, հնդուհաւի, ճագարի միս եւ մրգեղեն) ու զարմանալի չթուայ, այդ ոճի եւ շինարարական աշխատանքներից յետոյ տասնապատիկ աւելանում է մտաւոր աշխատանքի արդիւնաւետութիւնը

(Այս տարի 2 մեծածաւալ գրքեր եմ գրել՝ ռուսերէն եւ հայերէն, բազում ակնարկներ, յօդուածներ, հարցազրոյցներ, ասուլիսներ ու նաեւ ԱԻՄ աշխատանքները)։ Այնպէս որ երեխաների ու մտերիմների առողջութեան համար աշխատանքը նուազագոյնը կրկնակիով վերադարձւում է։