Աշխարհում բժշկությունը հավելվել է

Աշխարհում բժշկությունը հավելվել է մի կարևոր գործիքակազմով, որը կոչվում է «ապացուցողական բժշկություն»… դա կիրառվում է բոլոր նեղ բժշկագիտական մասնագիտությունների վրա, իմաստը այն է որ պրակտիկան հիմնված լինի ապացուցված փաստերի հիմա… կան միքանի աստիճանի ապացուցված փաստ… առաջինը այն է որ ընդամենը հիմնված է էքսպերտների կարծիքի հիման վրա ու չկան լուրջ կլինիկական հետազոտություններ փաստի վերաբերյալ… մյուսը դա ռետրոսպեկտիվ կլինիկական հետազոտության առկայությունն է, որ հետազոտությունը արվում է արդեն

կլինիկական պրակտիկայում հավաքված նյութերի հիման վրա… այս դեպքում ստացված տվյալները այնքան էլ լավ չեն արտացոլում իրականությունը, իսլ ամենածանրակշիռ փաստերը ստացվում են պրոսպեկտիվ ռանդոմիզացված հետազոտություններով, երբ հետազոտության դիզայնը կազմում ես նոր հիվանդներին մտցնում այս կամ այն հոտազոտական խմբի մեջ…